//-->
Mediatop Hírek Társkereső Blog Stressz Chat Zenék Építkezés weboldal készítés Apróhirdetés Dohányzás

SEMMIBŐL, HOGYAN TEREMT PÉNZT A BANKRENDSZER

adósság, bank, bankrendszer, gazdaság, gazdasági világválság, hitel, kamat, kamatláb, kölcsön, pénz, pénzügy, pénzügyi rendszer, rendszer, világ, világválságHogy hogyan jön létre a pénz, milyen szabályok alapján vezérlik, és annak, hogy ezek mennyire befolyásolják társadalmunkat, a legtöbb ember egyáltalán nincs tudatában.

Egy világban, ahol a népesség 1%-a birtokolja a bolygó javainak 40%-át,

egy világban, ahol 34,000 gyermek hal meg minden egyes nap

szegénységben és gyógyítható betegségekben és ahol a bolygó népességének fele él 2 dollárnál kevesebből naponta...

Egy dolog világos. Valami nagyon nem stimmel.

Akár tudatában vagyunk vagy sem, az összes intézmény alapvető feltétele

és így társadalmunknak is, a pénz. Éppen ezért, a pénzügyi szabályok ismerete kritikus annak megértéséhez, miért olyan a világunk, amilyen. Sajnos, az átlagember a gazdasági témákra félre értéssel, s unalommal tekint. A végtelen szakzsargon a megfélemlítő matematikával karöltve gyorsan el is riasztja az azt megértésére vágyó embereket. Azonban a tény az, hogy a pénzügyi rendszer bonyolultsága valójában csak álca, melyet arra terveztek, hogy elrejtse a legtársadalomellenesebb struktúrákat, melyekkel az emberiség valaha is szembenézett.

LEGNAGYOBB RABSZOLGA, AKIVEL ELHITETIK, HOGY SZABAD

 

A FED leírja a pénz létrehozásának menetét a résztartalékra épülő banki rendszerben.

Ennek a fordítása a következő: Az USA kormányának pénzre van szüksége.

Így felhívja a FED-et és kér, mondjuk 10 milliárd dollárt.

A FED válaszol: Persze, veszünk 10 milliárd dollár értékben államkötvényt.

A kormány fog egy darab papírt, valami hivatalosat fest rá, és államkötvénynek nevezi el őket. Ezután 10 milliárd dollár értéket rendel hozzájuk, és elküldi a FED-nek. Válaszul, a FED szintén egy csomó papírt nyomtat. S ezeket "Federal Reserve Note"-nak nevezik el és szintén 10 milliárd dollár értékkel ruházzák fel. A FED a papírt az államkötvényekre cseréli.

Miután a csere megtörtént, a kormány fogja a 10 milliárd dollárt és letétbe helyezi egy bankszámlán. A letétbe helyezéssel a papírdarabok hivatalos pénzzé válnak. 10 milliárd dollárt adva az USA pénzügyi forgalmához. Íme! A 10 milliárd dollár létrejött.

Természetesen a példa általánosít. Először is, a tranzakció elektronikusan történik a valóságban. Papír felhasználása nélkül.

Valójában csak dollár alig 3%-ának létezik papír megfelelője.

A többi 97%, csak számítógépekben létezik. Az állampapírok valójában adósságot fejeznek ki. Amikor a FED megveszi őket, a semmiből előállított pénzzel, a kormány elkötelezi magát a pénz visszafizetésére a FED-nek. Másképpen fogalmazva: a pénz adósságot jelez.

 

PÉNZ, ÉRTÉKPAPÍR - ADÓSSÁG, KÖTELEZETTSÉG

Ezt a hihetetlen paradoxont, hogy a pénz és az általa képviselt érték adósságot, illetve kötelezettséget jelent, még jobban fogjuk látni a példa további részében. Tehát, a csere megtörtént.

A 10 milliárd dollár egy bankszámlán van.

Itt kezd érdekes lenni a rendszer.

A résztartalékra épülő banki szabályok alapján,a 10 milliárd dollárnak megfelelő betét azonnal a bank tartalékainak része lesz. Mint minden más betét is.

És mint a résztartalékra épülő banki szabályok kimondják

a " Modern Money Mechanics" alapján: "Egy banknak kötelező tartalékot képeznie, mely a betétek fix százalékával egyenlő." Ezután összegszerűen is definiálja: "A jelenlegi szabályok értelmében, a képzett tartalék a betétek 10%-a."

Ez azt jelenti, hogy a 10 milliárd dollár betét10%-a, 1 milliárd dollár tartalékként a banknál marad. Míg a többi 9 milliárd dollár alapját képezi a további kölcsönöknek.

Logikus lenne feltételezni, hogy a 9 milliárd dollár szó szerint a 10 milliárdból származik.

Azonban ez nem így van. Valójában a 9 milliárd dollárkölcsön alap a semmiből jön létre, a meglevő 10 milliárd dolláron felül. (A számlán marad a 10 milliárd, azonban a bank ebből 9 milliárdot továbbkölcsönöz, azaz 19 milliárd lesz forgalomban)

Így növekszik meg a pénzellátás. (A számlán marad a 10 milliárd, azonban a bank ebből 9 milliárdot továbbkölcsönöz, azaz 19 milliárd lesz forgalomban)

Ahogyan a "Modern Money Mechanics"-ban állítják: "Természetesen a bankok

nem mindig fizetik ki a beáramló pénzből származó kölcsönöket.

Ha így tennének, nem keletkezne újabb pénz. Amikor kölcsönt adnak, fizetési ígérvényt adnak ki (kölcsön szerződést kötnek) a pénzért cserébe és a kölcsönző a fizetési  ígérvényt kapja meg. Más szavakkal, 9 milliárd dollár jöhet létre a semmiből. Pusztán azért, mert igény van kölcsönre és van 10 milliárd dollár betét fedezetként. Tegyük fel, hogy valaki bemegy a bankba és kikölcsönzi az újonnan létrejött 9 milliárd dollárt.

A kölcsönző nagyon valószínűen fogja a pénzt és a saját bankjába teszi betétként.

A folyamat itt újra ismétlődik. A betét a bank tartalékainak része lesz.

10% elkülönítve, a 90%-a a 9 milliárdnak 8,1 milliárd jön létre, mint új pénz

további kölcsönökre.

És természetesen a 8,1 milliárd kikölcsönözhető

és újra bankba tehető, további 7,2 milliárdot hozva létre,

6,5 milliárdot... 5,9 milliárdot...

és így tovább... A betétbe helyezéssel létrehozott pénz köre

elméletileg a végtelenségig folytatható. Átlagosan 90 milliárd dollár hozható létre

az eredeti 10 milliárd dolláron felül.

Más szavakkal: Minden betét a banki rendszerben, 9-szer annyi pénzt hozhat létre a semmiből. Pénz-függők, forduljatok az udvarias Bank of America-hoz megnyugtató, azonnali pénzért. P-É-N-Z biztonságos személyi kölcsön formájában.

Most hogy értjük, hogy a pénz hogyan teremtődik a résztartalékra épülő banki rendszerben, egy logikus kérdés merül fel:

 

Mi ad értéket az újonnan létrejött pénznek?

A válasz: a meglevő pénzmennyiség.

Az új pénz valójában értéket lop a meglevő pénzmennyiségtől.

A teljes pénzmennyiség nő, függetlenül a gazdaságban levő termékektől.

És ahogy a kereslet kínálat törvénye diktálja, az árak emelkednek, csökkentve minden egyes dollár vásárlási erejét.

Ezt nevezik inflációnak. Az infláció valójában egy rejtett adó.

Milyen híreket hallunk? Inflálódik a fizetőeszköz.

Nem azt mondják: leértékelés, nem azt mondják: értékromlás, nem azt mondják: csapd be az embereket, hanem, hogy csökkentsük a kamatlábakat.

 

Az igazi csalás az, amikor eltorzítjuk a pénz értékét.

Amikor a semmiből teremtünk pénzt, nincsenek megtakarításaink, habár "tőkénk" van.

Egyet kérdezek: hogyan várhatja bárki, hogy megoldjuk az infláció problémáját?

Itt az történik, hogy növeljük a pénzforgalmat, még több inflációval.

Természetesen lehetetlen.

A résztartalékra épülő banki rendszer alapvetően inflációs.

A pénzkibocsátás növelése áru és terméknövelés nélkül mindig leértékeli a pénzt. Egy gyors pillantás az amerikai dollárvásárló erejére és a pénzkibocsátás ütemére egyértelművé teszi a helyzetet.

Az összefüggés nyilvánvaló. 1913-ban 1 dollár annyit ért, mint 21,6 dollár 2007-ben. Ez 96%-os leértékelés mióta a FED létezik.

Ha a folyamatos infláció rendszere abszurdnak és gazdaságilag öngólnak látszik,

várj egy kicsit. Az abszurditás valójában nem elég erős szó a pénzügyi rendszer működésére.

A pénz adósság, és az adósság pénz

A pénzügyi rendszerben a pénz adósság, és az adósság pénz. Az USA pénzkibocsátását átnézve 1950 és 2006 között és az USA nemzeti adósságával.

Érdekes összefüggés van, hogy a trendek, lényegében ugyanazok.

Ahol pénz van, ott adósság van.

Ahol több adósság van, ott több pénz van.

Másképpen fogalmazva: minden egyes dollár a zsebedben valakinek a tartozása. Emlékezz: az egyetlen mód, ahogy pénz jön létre, adósság. Ha mindenki visszabírná fizetni az adósságát, beleértve a kormányt is, egyetlen cent sem lenne forgalomban.

"Ha nem lenne adósságunk, nem lenne pénz sem."

Marriner Eccies - Governor of the Federal Reserve1941 szeptember 30

Az amerikai történelem során az utolsó eset, amikor a nemzeti adósság ki volt fizetve,1835-ben volt, miután Jackson elnök bezáratta a FED-et megelőző központi bankot.

Valójában Jackson teljes politikai programja a központi bank bezárására épült.

Egyszer kijelentette: Az arcpirító erőfeszítés, mellyel a jelen bank a kormányt irányítani próbálja előzetes figyelmeztetés legyen minden amerikai állampolgárnak, hogy ne dőljenek be a csalásnak amit ezen intézmény állandósítása jelent, vagy egy másik alapítása."

Sajnos az üzenet hamar elhalt. És a nemzetközi bankárok egy másik központi bankot hoztak létre 1913-ban a FED-et

A FED létre hozásával az adósság garantált

Amíg a FED, mint intézmény létezik, az állandó adósság garantált.

Láttuk, hogy a pénz adósságból keletkezik kölcsönök útján.adósság, bank, bankrendszer, gazdaság, gazdasági világválság, hitel, kamat, kamatláb, kölcsön, pénz, pénzügy, pénzügyi rendszer, rendszer, világ, világválság

Ezek a kölcsönök a banki tartalékokon s a tartalékok betéteken alapulnak.

És ebben a résztartalékra épülő banki rendszerben minden betét a saját értékének

közel kilencszeresét hozza létre. Leértékelve a meglevő pénzt, ezzel áremelkedést okozva a társadalomban.

 

Mivel a pénz adósságból születik, és a gazdaságban kering véletlenszerűen, az emberek elvesztik szem elől az eredeti adósságot. Mivel egyensúlyhiány van, az emberek versenyezni kénytelenek a munkáért, hogy elég pénzt nyerjenek a megélhetésükre.

Akármennyire is értelmetlennek tűnhet ez a rendszer, még mindig van egy dolog,

amit kihagytunk a számításból. Ez az eleme a struktúrának, ami lerántja a leplet a rendszer valódi arcáról.

 

A kamat.

Mikor a kormány pénzt kölcsönöz a FED-től, vagy egy ember pénzt kölcsönöz egy bankból, azt mindig egy magas kamattal kell visszafizetnie. Más szavakkal: minden egyes dollár, ami létezik, vissza kell legyen fizetve, kamatostul. Azonban, ha az összes pénz a központi banktól jön, és a kereskedelmi bankoknál kamatokkal többszöröződik, és ha az úgynevezett "tőke" csak a pénzügyi ellátó rendszerben keletkezhet; Akkor hol van a pénz, ami a kamatot fedezi?

Sehol.

Nem létezik.

S ennek a következményei megdöbbentőek.

A bankoknak visszafizetendő pénz mindig több, mint a forgalomban levő pénz.

Ezért állandó az infláció a gazdaságban. Állandóan új pénz kell, hogy az állandó,

a rendszerből fakadó hiányt fedezze, aminek az oka a kamat. Ez azt jelenti, hogy a

fizetésképtelenség és a csőd szó szerint a rendszer része. Mindig lesznek szerencsétlenek,

akik a rövidebbet húzzák. A zenére körbesétáló játékhoz hasonlóan, amikor a zene véget ér, valaki kiesik. És éppen ez a lényeg. A rendszer folyamatosan a bankok kezére játssza az egyének javait. Ha képtelen vagy kifizetni a jelzálogot, elveszik a tulajdonod. Ez különösen akkor felháborító, amikor rájössz, hogy a fizetésképtelenség természetes jelenség a résztartalékra épülő banki praktika miatt. De azért is, mert a pénz amit a bank neked kölcsönzött, eleve törvénytelen. 1969-ben, volt egy minnesotai tárgyalás, Jerome Daly ügye, aki megtámadta otthonának elárverezését, melyet a bank foglalt le, amitől a kölcsönt vette fel, hogy megvehesse. Azzal védekezett, hogy a jelzálog, mint szerződés, amely közte és a bank között született, törvényes tulajdonforma cserét írt elő. Jogi nyelven ezt ellenértéknek hívják,

(Ellenérték: bármi, ami értékkel bír, lehet pénz vagy szolgáltatás, amit az egyik fél ad a másiknak valamiért cserébe.) Daly értelmezésében a pénz soha nem is volt a bank tulajdona,

mivel a semmiből keletkezett a kölcsön létrejötte során. Emlékszel mit írt a "Modern Money Mechanics" a kölcsönökről? Kölcsönnél fizetési ígérvényt fogadnak el pénzért cserébe.

A bank tartalékalapja nem változik a kölcsön folyósításától. De a betétek azonban új értékkel járulnak a teljes bankrendszer betéti állományhoz. Más szavakkal, a pénz nem a bank meglevő vagyonából származik. A bank egyszerűen feltalálja, semmit nem adva hozzá a saját tulajdonából, kivéve az elméleti felelősségét papíron. Az ügy folyamán a bank elnöke, Mr. Morgan is felszólalt. A bíró személyes megjegyzéseiben azt írta, hogy a bankelnök elismerte, hogy a FED-del együttműködve hozta létre a pénzt és a hitelt, amelyek csak a könyvelési

tételekben jelennek meg. A pénz és a hitel akkor jött létre amikor a bank azt létrehozta. Mr. Morgan beismerte, hogy semmilyen törvény nem adott erre nekik jogot. Törvényes ellenértéknek kell léteznie és azt kell felkínálniuk. A bíróság megállapította, hogy nem

volt törvényes ellenérték. Költőien hozzátette: "Csak Isten tud a semmiből valami értéket létrehozni." E tények alapján a bíróság elutasította a bank igényét és Daly megtartotta otthonát. A tárgyalás tanulsága óriási volt.

 

                             www.thezeitgeistmovement.com
 

Stressz kezelése Tartalom közösségbe
weboldal készítés, weboldalkészítés